Meer over Kerkorde

Handleidingen

Hieronder vindt u verschillende handleidingen met betrekking tot de verschillende commissies voor het opzicht en voor behandelingen van bezwaren en geschillen, tevens vindt u een protocol met betrekking tot met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties.

Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties

Download als pdf                                     

Handleiding procedures, termijnen en bekendmakingen (bij verkiezingen, doop, avondmaal, geloofsbelijdenis en huwelijk) 

Download als pdf

Handleiding procedure beroepingswerk

Download als pdf

Handleiding regionale en generale commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Download als pdf

Handleiding voor consistories en commissies voor het opzicht inzake tuchtprocedure  

Download als pdf

Handleiding Perforatieregeling - notitie ledenadministratie

Download als pdf

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit