Meer over Kerkorde

Modellen en handleidingen

Op dit deel van de website vindt u de modellen die door de kerkorde worden voorgeschreven en zo gebruikt moeten worden. Ook vindt u voorbeelden en handleidingen die dienstbaar zijn bij verschillende bepalingen. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit