Dagelijks Woord

Meer over Kerkorde

Beroepingswerk

Hieronder vindt u verschillende modellen die genoemd worden in de ordinanties en in de generale regelingen. ‘Voorbeelden’ worden onderscheiden van ‘modellen’. De laatste zijn bindend, men dient zich aan het model te houden. Deze modellen dienen dan ook niet aangepast te worden, maar alleen ingevuld of gebruikt zoals beschreven is.

Vertrek predikant
Handleiding procedure beroepingswerk
Checklist aanvraag solvabiliteitsverklaring
Samenvatting Financiën t.b.v. aanvraag solvabiliteitsverklaring
Overeenkomst tussen kerkvoogdij en stichting
Mogelijkheden vervulling predikantsplaats kleine gemeente en
     mogelijkheden financiële ondersteuning

Download       
Download
Download
Download
Download

Vertrek predikant
Akte van losmaking (ord. 3-19-3 en 13-17-1)
Akte van losmaking (ord. 13-30-1)
Akte van losmaking (ord. 13-19-3, 13-31-9, 13-31-11, 11-16-10)
Akte van ontslag (ord. 13-29-1)


Download
Download
Download
Download

Autorisatie om te beroepen
Aanvraag solvabiliteitsverklaring
Verzoek om autorisatie
Ligger (model 2019)
Werkplan deeltijdpredikanten


Download
Download 
Download
Download 

Beroepen
Beroepingsbrief
Ontvangstbericht beroepingsbrief


Download
Download

Aanname beroep
Bericht van aanneming beroep
Verzoek om approbatie
Verlenen approbatie
Formulier mutatie bevestiging predikant


Download
Download
Download
Download  

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit