Dagelijks Woord

Meer over Kerkorde

Kerkenraadsprocedures

Hier vindt u de documenten met betrekking tot het beroepingswerk en de ambtsdragersverkiezingen.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit