Dagelijks Woord

Meer over Kerkorde

Handleidingen

Hieronder vindt u verschillende handleidingen met betrekking tot de verschillende commissies voor het opzicht en voor behandelingen van bezwaren en geschillen, tevens vindt u een protocol met betrekking tot met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties.

Algemeen
Overzicht procedures, termijnen en bekendmakingen (bij verkiezingen, doop, avondmaal, geloofsbelijdenis en huwelijk) 
Model rooster van aftreden


Download

Download

Protocol
(Seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties
Begeleiding en voorkoming arbeidsongeschiktheid predikanten


Download
Download

Handleiding
Voor het beroepingswerk
Voor de behandeling van bezwaren en geschillen
Voor het opzicht inzake tuchtprocedure  
Voor de perforatieregeling (notitie ledenadministratie)


Download
Download 
Download
Download  

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit