Dagelijks Woord

Meer over Kerkorde

Ambtsdragerverkiezingen

Hieronder vindt u zowel een overzicht van veelgestelde vragen die te maken hebben met de ambtsdragerverkiezingen, als de documenten die daarbij nodig zijn. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau

FAQ- veel gestelde vragen over de samenstelling van de kerkenraad en de verkiezing van ambtsdragers Download
Stembriefje overeenkomstig ord. 3-7    Donwload
Stembriefjes zesjaarlijkse stemming (ronde 1) Download
Stembriefjes zesjaarlijkse stemming (ronde 2) Donwload
Stemmingen - Procesverbaal stemming Download
Stemmingen - Procesverbaal zesjaarlijkse stemming Download

            

                                                                           

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit