Dagelijks Woord

Kerkelijke regelingen

Onder 'kerkelijke regelingen' kunt u de kerkorde, het procesreglement voor de geschillencommissies, de handleiding tuchtprocedures en de regeling betreft vergoeding consulentschap van de Hersteld Hervormde Kerk downloaden.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit