Kerkelijk bureau

Kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk
Vendelier 51-D
3905 PC Veenendaal

Tel. (0318) 50 55 41
Email bureau@hhk.nl


Directeur:
Hans ten Klooster

Administratie:
Gertjan van de Craats
Elriëtte Haanschoten - van de Beek
Martien Janssen
Bianca Post - Bruggeman

Secretariaat:
Eveline de Jong
Simone Barten - Kool
José Koppenaal - Kwakkel
Anne Petra Toering - Westeneng
 

U kunt hier het declaratieformulier downloaden. Klik hier voor de regeling van de kostendeclaraties. 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit