Meer over Corona

Kerkorde

Noodmaatregelen op grond van artikel XXX van de kerkorde vanaf 1 juni

In verband met de versoepeling van de door de overheid uitgevaardigde maatregelen vanwege de voorkoming van de verspreiding van het coronavirus ontstaat er meer ruimte voor fysieke bijeenkomsten en vergaderingen. Hierdoor komt een deel van de op 26 maart jl. door het breed moderamen van de generale synode uitgevaardigde noodmaatregelen te vervallen. Voor de goede voortgang van het kerkelijke leven blijft echter een aantal maatregelen van kracht.

De noodmaatregelen en toelichtende informatie vindt u in het grijze blokje rechts op de pagina.

Noodmaatregelen op grond van artikel XXX van de kerkorde tot 1 juni

De door de overheid uitgevaardigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken, hadden ook gevolgen voor de ambtelijke vergaderingen, de ambtsdragerverkiezingen, het functioneren van de colleges voor het opzicht en die van bezwaren en geschillen, enzovoort. Om in die situatie het kerkelijke leven zo goed mogelijk voortgang te laten hebben had het breed moderamen van de generale synode met een beroep op artikel XXX van de kerkorde een aantal noodmaatregelen vastgesteld. Deze noodmaatregelen golden vanaf donderdag 26 maart 2020 18:00u en zijn met ingang van maandag 1 juni 00:00u vervallen.

De vervallen noodmaatregelen vindt u in het grijze blokje rechts op de pagina.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit