Dagelijks Woord

Meer over Corona

Kerkorde

Noodmaatregelen op grond van artikel XXX van de kerkorde

De door de overheid uitgevaardigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben ook gevolgen voor de (ambtelijke) vergaderingen, verkiezingen, onderlinge verhoudingen, enzovoort. Hierdoor kan niet altijd aan kerkordelijke vereisten worden voldaan. Om het kerkelijke leven zo goed mogelijk voortgang te laten hebben, heeft het breed moderamen van de generale synode met een beroep op artikel XXX van de kerkorde verschillende noodmaatregelen vastgesteld. De maatregelen worden naar gelang de actualiteit steeds geactualiseerd. Zodra de maatschappelijke situatie het toelaat, zullen de maatregelen vervallen.
De actuele maatregelen en de vervallen maatregelen vindt u in het grijze blokje rechts op deze pagina.

Artikel XXX. Van de orde der Kerk in tijden van nood

1. Indien en zolang zeer bijzondere omstandigheden een normaal functioneren van het leven der Kerk onmogelijk maken, treffen de daarvoor in aanmerking komende lichamen der Kerk of hun leden de door de omstandigheden tijdelijk geboden, van de orde der Kerk afwijkende, maatregelen.

Een toelichting op dit kerkordeartikel vindt u eveneens in het grijze blokje rechts op deze pagina. 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit