Dagelijks Woord

Meer over Corona

Financiën

Financiële ondersteuning

Mogelijk zijn er gemeenten die vanwege de situatie in (tijdelijke) liquiditeitsproblemen komen. Mocht dit voor uw gemeente of diaconie gelden dan kunt contact opnemen met het kerkelijk bureau of de generale diaconale commissie. In overleg kan er dan naar een passende oplossing worden gezocht. Meer informatie over mogelijkheden van financiële ondersteuning voor gemeenten kunt u vinden op de website. Klik hier voor kerkvoogdijen of voor diaconieën.  

Landelijke collecten

Naast de plaatselijke collecten zijn er ook de landelijke collecten.
We willen u nadrukkelijk vragen om deze landelijke collecten in deze bijzondere omstandigheden een (blijvende) plaats in uw (digitale) collecterooster te laten houden, zodat ook het werk waarvoor gecollecteerd wordt doorgang kan vinden. Zoals gebruikelijk zult u voorafgaand aan de collectes een kerkbodeartikel ter aanbeveling de betreffende collecte ontvangen. U kunt het landelijk collecterooster hier vinden.

Digitale collectemogelijkheden

Klik hier voor een overzicht met digitale collectemogelijkheden.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit