Dagelijks Woord

Meer over Corona

Algemeen

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. In het menu aan de linkerkant vindt u het tijdpad met de verschillende maatregelen, een overzicht van de verschenen nieuwsberichten en een overzicht van de meest gestelde vragen. 

Met u zien we uit naar de langzame normalisering van het kerkelijke leven. Vele vragen staan nog open. Laat het ons temeer werpen op Hem in Wiens hand alle dingen zijn. Hij spreekt. Hij schudt. Hij oordeelt. Hij richt. Met als doel: bekering, geloof, vernieuwing van het leven. Te beginnen bij onszelf. Waar is genezing? Waar is herstel? Waar is redding? Waar is heil? Voor onszelf? Voor de kerk in ons land? Voor land en volk en vorstenhuis? Niet bij ons maar bij het Lam dat in het midden van de troon is. Waar dan heen? Tot Hem alleen!

Belangrijke sites in verband met corona:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Rijksoverheid
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Veiligheidsregio's  

Websites met informatie en tips:

Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie
Generale Diaconale Commissie
Evangelisatie

Bond van Hervormde Zondagsscholen

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit