Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Walking Dinner - 13 November

01 november 2021

De activiteitencommissie heeft dit jaar een uitstekend alternatief voor het traditioneel stamppottenbuffet...

...het Walking Dinner! Voor de uitvoering hiervan zijn twee groepen nodig;

1. Mensen die gastheer of gastvrouw willen zijn
U kookt een ‘driegangenmenu’ (voor-, hoofd-, en nagerecht). Voor elke gang komt een groepje andere gasten op bezoek. Een dag van tevoren krijgt u te horen hoeveel mensen bij u komen eten. U kunt bij aanmelden aangeven hoeveel mensen u maximaal kunt/wilt ontvangen. Afhankelijk van de aanmeldingen, plannen wij tot dat maximum een groepje in.

Tip: houd de gerechtjes eenvoudig. De gezelligheid staat voorop.

De kosten voor het eten mogen gedeclareerd worden via actie@hhgede.nl.

GEEF U HIER OP ALS GASTHEER/-VROUW

2. Mensen die graag uit eten willen
Wanneer u zich hiervoor opgeeft, ontvangt u 1 dag van te voren de 3 locaties waar u verwacht wordt. Op locatie 1 eet u het voorgerecht, op locatie 2 het hoofdgerecht en u sluit af op locatie 3 met het dessert.

U heeft anderhalf uur de tijd om van de ene gang naar de andere gang te gaan. We beginnen om 16:30 uur met het voorgerecht. Om 18 uur is het hoofdgerecht en om 19.30 uur het dessert.
Let op: in de anderhalf uur zit ook de reistijd naar de volgende locatie.

U betaalt voor het eten door middel van een gift die ten goede komt aan de kerkvoogdij. Wilt u een richtbedrag? Bijvoorbeeld 5 euro per persoon.

GEEF U HIER OP ALS GAST(EN)

Afrekenen kan via Ideal of door uw gift over te maken op NL83RABO0118349619 t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. onder vermelding van 'Walking Dinner'

  • © hersteld hervormde kerk 2021