Meer over Nieuws

Jaarthema: Wereldkerk

13 januari 2021

Het komende seizoen willen we op de gemeenteavonden en weekdiensten nadenken over de wereldkerk. In een achttal avonden staan we stil bij vier hoofdthema’s:

1. De groeiende kerk: ‘Ik zal van Mijn Geest uitstorten op alle vlees.’

‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken...’ (Matth. 28:19) was de opdracht die Jezus aan Zijn discipelen gaf. En Zijn volgelingen zijn gegaan, en hebben de volken onderwezen, tot op de dag van vandaag. Ook vandaag zien we hoe Gods werk wereldwijd doorgaat, en Zijn gemeente groeit. Wat betekent de zendingsopdracht voor ons vandaag?

Donderdag 24 september Kerkdienst door ds. A. Meuleman (Kijk of luister terug)

Donderdag 8 oktober Gemeenteavond door dr. J.H. van Doleweerd (Kijk of luister terug)

2. De lijdende kerk: ‘Indien zij Mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen.’

Het leven als christen brengt lijden met zich mee. Wereldwijd worden christenen vervolgd omwille van de naam van Christus. Hij zei het al: ‘Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen’ (Joh. 15:20). Tijdens deze avonden staan we stil bij de vervolgde kerk wereldwijd. En hoe staat het met onze bereidheid om te lijden vanwege Zijn naam?

Donderdag 19 november Gemeenteavond door dhr. M. de Groot (Kijk terug)

Donderdag 26 november Kerkdienst door ds. A.Th. van Olst (Kijk of luister terug)

3. De lege kerk: ‘Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel...’

Veel kerken in Europa staan leeg. Dat kan ons somber maken. Is er nog wel toekomst voor de kerk in Europa? Of zal de secularisatie steeds verder toeslaan? Tegelijk: is secularisatie alleen iets dat om ons heen plaatsgrijpt? Hoe staat het met ons eigen hart? Als ons hart in de ban is van wereldse verlangens, zijn we dan niet net zo geseculariseerd als de wereld om ons heen?

Donderdag 21 januari Kerkdienst door ds. L. de Wit (Kijk of luister terug)

Woensdag 3 februari Gemeenteavond door ds. R.W. Mulder  Let op: Gaat niet door.

4. De plaatselijke kerk: ‘Een stad op een berg kan niet verborgen zijn’

In de bergrede roept Jezus ons op om een licht in onze omgeving te zijn: ‘Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken’ (Matth. 5:14). Wat betekent dat voor ons als gemeente? Hoe kunnen wij als gemeente schijnen ‘als lichten in de wereld’ (Filipp. 2:15)?

Donderdag 4 maart Kerkdienst door ds. A.A.F. van de Weg
Donderdag 8 april Gemeenteavond door mw. P.K. Oudijn

  • © hersteld hervormde kerk 2021