Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Inschrijving kerkdiensten 16 januari t/m 13 februari

08 januari 2022

Via de link in dit bericht kunt u voor de kerkgang in januari/februari per dienst aangeven met hoeveel personen u wenst te komen.

Via dit formulier  kunt u zich inschrijven voor de erediensten van:

- 16 januari
- 23 januari
- 30 januari
- 6 februari
- 13 februari

Vooralsnog lijkt het erop dat ook voor deze periode de avonddiensten naar een middagdienst worden verschoven. Mocht de avonddienst toch op het gebruikelijke tijdstip van 18:30 doorgaan dan wordt u hierover geïnformeerd in afkondiging en uitnodigingsmail.

Een inschrijving betekent nog niet dat u ook daadwerkelijk de dienst kunt bezoeken. 
Op basis van de inschrijvingen worden er circa 100 uitgenodigd (op het emailadres dat in dit formulier wordt ingevuld). 
Als u niet bij deze groep mensen zit, ontvangt u dus geen uitnodiging (in de week voorafgaand aan de dienst).

Let bij het invullen van het formulier op de volgende punten:

  • Er wordt kinderoppas aangeboden tijdens de ochtenddiensten. Middels vraag #14 in het formulier kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken. 
  • Zie het plaatselijke protocol op de website voor de actuele richtlijnen.
  • Personeel' (= koster, diaken, organist, oppas, etc.) hoeft niet meegeteld te worden in de inschrijving en is zonder bevestiging welkom in de desbetreffende dienst.
  • U krijgt na het invullen van het formulier niet automatisch een mailtje met de gegevens die u heeft ingevuld. Na het klikken op ''Verzenden" komt het formulier alleen bij ons binnen.
  • Mocht het aantal opgegeven personen in de loop van de tijd wijzigen kunt u het formulier het beste opnieuw invullen (onder dezelfde naam). Het oude formulier zullen wij dan negeren.
  • Eventuele opmerkingen/bijzonderheden bij uw aanmelding kunt u plaatsen in het formulier (bij de laatste vraag). 


Bij vragen over uw inschrijving kunt u contact opnemen met C.N. Schipper  of D.J. van Leeuwen; doch bij voorkeur via het e-mailadres corona@hhgede.nl.

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,

Kerkenraad en Kerkvoogdij HHG Ede e.o.

  • © hersteld hervormde kerk 2022