Meer over Nieuws

Inschrijven kerkdiensten in maand mei

24 april 2021

Via de link in dit bericht kunt u voor de kerkgang in mei per dienst aangeven met hoeveel personen u wenst te komen.

Hier kunt u voor de komende periode per dienst aangeven met hoeveel personen u wenst te komen. Een inschrijving betekent nog niet dat u ook daadwerkelijk de dienst kunt bezoeken. Op basis van de inschrijvingen worden er circa 30 of 50 mensen uitgenodigd. Dit hangt onder andere af van het gemiddelde aantal besmettingen in de veiligheidsregio.
Als u niet bij deze 30 of 50 mensen zit, ontvangt u dus geen uitnodiging (in de week voorafgaand aan de dienst).

Let bij het invullen van het formulier op de volgende punten:

  • Er wordt kinderoppas aangeboden tijdens de ochtenddiensten (ook op feestdagen). Middels vraag #17 in het formulier kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken. 
  • Zie het plaatselijke protocol op de website voor de actuele richtlijnen.
  • 'Personeel' (= koster, diaken, organist, oppas, etc.) hoeft niet meegeteld te worden in de inschrijving en is zonder bevestiging welkom in de desbetreffende dienst.
  • U dient per dienst aan te geven hoeveel personen er vanuit uw 'huishouden/adres' naar verwachting aanwezig zullen zijn. Let hierbij op het verschil in ochtenddienst en avonddienst. 
  • U krijgt na het invullen van het formulier niet automatisch een mailtje met de gegevens die u heeft ingevuld. Na het klikken op ''Verzenden" komt het formulier alleen bij ons binnen.
  • Mocht het aantal opgegeven personen in de loop van de tijd wijzigen kunt u het formulier het beste opnieuw invullen (onder dezelfde naam). Het oude formulier zullen wij dan negeren.
  • Eventuele opmerkingen/bijzonderheden bij uw aanmelding kunt u plaatsen in het formulier (bij de laatste vraag). 

 

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,

Kerkenraad en Kerkvoogdij HHG Ede e.o.

  • © hersteld hervormde kerk 2021