Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

HHKetting

11 januari 2023

Geef je voor 16 januari op voor de nieuwe HHKetting!

Een nieuw jaar betekent ook weer nieuwe acties en activiteiten. Hierover heeft u kunnen lezen in de kerkbode. Begin vorig jaar heeft de Activiteitencommissie de HHKetting georganiseerd en hierop hebben veel positieve reacties gekregen. Dit heeft hen doen besluiten om dit aan de start van het nieuwe jaar nog eens te organiseren, hierover zo meer.

De activiteitencommissie heeft twee doelen; activiteiten organiseren die meehelpen aan de opbouw en verbondenheid in de gemeente én (niet minder belangrijk) geld ophalen voor onze kerkvoogdij. Ook dit jaar hopen en bidden we dat het denk- en organisatiewerk van ons als commissieleden aan deze doelen mag bijdragen en dat alles is tot eer van Zijn Naam. Doet en geeft u dit jaar ook weer mee?

De HHKetting

Om mee te doen met de HHKetting meld je je aan via onderstaand formulier. Als alle aanmeldingen binnen zijn maken wij een 'ketting' van iedereen die meedoet. We koppelen een gever en een ontvanger aan elkaar. In het weekend van 27 januari kunt u iets geven aan/betekenen voor een ander. Dit kan van alles zijn, zoals een baksel, een zelfgemaakt creatief project, een bloemetje, en attentie etc. Kortom alles is goed en leg de lat vooral niet te hoog. Dat weekend zult u zelf ook iets ontvangen van een gemeentelid.

Een week van tevoren (zo rond 20 januari) wordt via een mailtje bekendgemaakt aan wie je iets mag geven.

Dit is ook een leuke activiteit voor als u of jij nog niet zo lang lid bent van de gemeente. Met het geven en ontvangen zijn er namelijk ook contactmomenten onderling en zo raak je nog eens met iemand aan de praat die je in de gemeente misschien niet zo snel zou spreken.

Aanmelden om mee te doen aan de HHKetting kan tot en met maandag 16 januari, via deze link.

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2023