Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Hervormingsdag

14 oktober 2021

Op zaterdag 30 oktober is er in de Oude Kerk in Ede een herdenkingsavond van de Reformatie met als thema: 'Luther en Calvijn in Nederland?!'

De Reformatie heeft in Europa diepe sporen getrokken. Ook de kerk is in die periode ingrijpend veranderd. Maar dat is ook de laatste 50 jaar het geval. Begrijpen we onszelf als kerk nog wel goed? En hoe heeft de Reformatie in ons eigen land toen voet aan de grond gekregen?

Drs. A. A. (Ton) van der Schans zal over dit onderwerp een lezing houden. Hij is oud-wethouder in Bodegraven, secretaris van het landelijke COGG (Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte ) en docent Geschiedenis bij Driestar educatief.

Wij hopen op een mooie gelegenheid om zo ook als verschillende kerkelijke gemeenten elkaar in het oog te kunnen houden. De avond start om 19.45 uur.

Ensemble Parlando zal deze avond een muzikale bijdrage leveren.

Het COGG denkt ook graag na op welke wijze we de actualiteit en relevantie van de Reformatie voor jongeren kunnen onderstrepen. Zij denken vaak minder in denominaties en relativeren vaak verschillen. Het zou mooi zijn wanneer zij ook aanwezig zouden kunnen zijn en gaandeweg aan deze avonden een bijdrage zouden kunnen leveren.

  • © hersteld hervormde kerk 2021