Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Verkiezing Diaken

Met het oog op de komende verkiezing voor het ambt van diaken heeft de kerkenraad in haar vergadering op 8 juni jl. het volgende dubbeltal (in alfabetische volgorde) samengesteld.

07 jul2022

Vacature van diaken K. Slotegraaf:

• Dhr. G.L.J. Roelofs

• Dhr. G. Vink

Alle belijdende lidmaten van de gemeente worden hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de stemmingsvergadering en hun stem uit te brengen.

Deze stemmingsvergadering zal gehouden worden op D.V. donderdag 7 juli, van 19.30 – 20.30 uur in de Zuiderkerk. Let op: om 19.30 sluit de kerkdeur en begint de stemming. Vanaf 19 uur is de kerk open en vanaf 19.10 uur kunt u zich registreren en krijgt u een stembriefje.

  • © hersteld hervormde kerk 2022