Meer over Nieuws

Ouderenmiddag

Woensdag is er Ouderenmiddag. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur en eindigen we om ongeveer 16.30 uur.

19 feb2020

We hebben mooie ouderenmiddagen achter de rug. De kerstmiddag met haar declamaties, het zingen, de onderlinge ontmoeting met als hoogtepunt een gezellige broodmaaltijd. Maar ook de laatste boeiende middag met dhr. L. Dalhuisen over het leven van ds. J.T. Doornebal uit Oene.

Op 19 februari komt iemand van de Bonisa zending ons iets vertellen over hun werk en missie. De stichting Bonisa zending bestaat officieus sinds 1957. Mevrouw M.A. Mijnders-van Woerden is toen heel kleinschalig begonnen met thuisfrontarbeid dat zich tot doel heeft gesteld het werk in het toenmalige Rhodesia (nu: Zimbabwe) geestelijk en financieel te steunen. In 1974 is de Stichting Bonisa officieel opgericht. De thuisfrontactiviteiten hebben zich door de wereldwijde contacten met anderen uitgebreid. In de loop der tijd heeft zij zich meer en meer op Azië gericht. Momenteel zijn zelfs alle activiteiten op Azië gericht.

Bonisa betekent boodschap van vrede. Deze goede boodschap moet ook in Azië gebracht worden. Vrede met God, door het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus. Ondanks toenemende druk gaat het werk in Azië door. De missie van Bonisa is: het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de verkondiging van Gods Woord, evenals praktische, christelijke steunverlening.

Om deze stichting te steunen zal er een boekentafel zijn met kaarten, Chinese groene thee, boeken en CD’s. Hartelijk welkom! We beginnen om 14.30 uur. 

Meer informatie vindt u op de webpagina van de Ouderenmiddag.

  • © hersteld hervormde kerk 2020