Meer over Nieuws

Gemeenteavond over 'Identiteit'

Deze gemeenteavond zal kandidaat Steven Middelkoop spreken over het deelthema 'Identiteit'. 

30 jan2020

Romeinen 12 vers 3 zegt dat we in bescheidenheid moeten denken, naar de mate van ons geloof. Eerlijk en helder. We mogen naar onze buitenkant en binnenkant kijken en zien dat God ons heeft gemaakt om Hem te kunnen eren, met ons uiter- lijk en met onze eigen gaven en sterke/ zwakke punten. Daarmee mogen we deel uit maken van het lichaam van Christus, met verschillende functies, maar wel met dezelfde grondhouding: uit genade, bescheiden, liefdevol, zachtmoedig, eerbaar.

Lees meer over het jaarthema 'Discipelschap'.

Luister live tijdens de gemeenteavond:


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist of download de app.)

  • © hersteld hervormde kerk 2019