Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Bijbelstudieconferenties HHJO

21 december 2022

In februari en maart staan er Bijbelstudieconferenties voor de 18+ en 23+ gepland in Natuurvriendenhuis De Bosbeek in Bennekom.

In het weekend van D.V. 17-20 februari 2023 is er een bijeenkomst voor 23 jaar en ouder.  Het thema van de conferentie is ‘God is geopenbaard - Eerste zendbrief van de apostel Johannes’.

De deelonderwerpen zijn:

1. God is Licht - 1 Joh. 1:1-2:17
2. Blijven in Christus - 1 Joh. 2:18-3:24
3. Gods liefde geopenbaard - 1 Joh. 4:1-21
4. Het eeuwige leven door het geloof

Een maand later, D.V. 17 t/m 20 maart 2023 wordt er een event georganiseerd voor de jongeren van 18 jaar en ouder met als thema ‘Het Koninkrijk der hemelen | Lessen over het Koninkrijk uit Mattheüs’.
Het onderwijs van de Heere Jezus over het Koninkrijk der hemelen laat een spanning zien. Aan de ene kant is het er al, aan de andere kant moet het nog komen. Hoe zit dat precies? Duidelijk is, dat mensen door bekering het Koninkrijk nu al kunnen binnengaan. Het Koninkrijk der hemelen zal echter pas volkomen geopenbaard worden als Jezus terugkomt. In de zaligsprekingen leert Jezus ons de eigenschappen van de onderdanen van dit Koninkrijk. Het belangrijkste is om dit Koninkrijk vóór alle andere dingen te zoeken. Niet wie Jezus alleen met de mond belijdt, zal het Koninkrijk binnengaan, maar wie Gods wil en Jezus' woorden doet.

We denken na over wat Mattheüs ons zegt over dit Koninkrijk aan de hand van de volgende vier deelthema's:

Het Koninkrijk is nabij – Mattheüs 3:2 – Ds. H.J. van Marle
Het Koninkrijk staat open – Mattheüs 8 – Ds. W. van Klinken
Het Koninkrijk geeft rust – Mattheüs 6 – Ds. J. Koppelaar
Het Koninkrijk heeft toekomst – Mattheüs 13 – Dienstdoende predikant

Info en aanmelden op hhjo.nl/agenda.

 

 

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2023