Meer over Kerkdiensten

Live luisteren


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist of download de app.)

 

Van harte welkom, fijn dat u interesse heeft in een kerkdienst van onze gemeente! We hopen dat Gods Woord ingang vindt in uw hart. Heeft u vragen over de inhoud van de preek? Neem gerust contact op via dominee@hhgede.nl.

De voorganger en liturgie vindt u bij de betreffende dienst.

Voor het uitzenden van de kerkdiensten betaalt onze gemeente een vast bedrag per maand plus een bedrag per luisteraar. Mocht u willen bijdragen aan de kosten dan kunt u uw gift overmaken naar: NL83RABO0118349619 t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. o.v.v. ‘Bijdrage internetuitzending’

  • © hersteld hervormde kerk 2020