Meer over Kerkdiensten

Ochtenddienst (Heilig Avondmaal)

Dienst

27 jun2021 10:00

Ds. W. Schinkelshoek

 

Kijk en luister live tijdens de dienst:


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist of download de app)

Liturgie:


Ps. 122 vs. 1
Na het belijden van het geloof: Ps. 25 vs. 3
Schriftlezing: Hooglied 2    
Collecte: Ps. 122 vs. 2 en 3

Prediking
Tekst: Hooglied 2 vs. 14
Thema : Mijn duive

Na de prediking: Ps. 71 vs. 1
Formulier gedeelte

Na stil gebed: Ps. 84 vs. 1
Na 1e  tafel: Ps. 84 vs. 2
Na 2e  tafel: Ps. 84 vs. 3
Na 3e  tafel: Ps. 84 vs. 4
Na 4e  tafel: Ps. 84 vs. 5

Slot: Ps. 84 vs. 6
 

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2021