Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Dienst

09 okt2022 18:30

Ds. W. Schinkelshoek

 

Kijk en luister live tijdens de dienst:


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist of download de app)

Liturgie:

Ps. 130 vers 1
Na het belijden van het geloof: Ps. 17 vers 3
Schriftlezing: Psalm 130 -  HC 1 vraag 2
Collecte: Ps. 130 vers 2, 3 en 4

Prediking: Ps. 130 vers 4 "Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan?"
Thema: Wat moet ik weten om gelukkig te kunnen leven en sterven
1) Het beseffen van je zonde zonder God
2) Hoe word ik dan van mijn zonden verlost?
3) Hoe ik God voor die verlossing moet danken

Na de preek: Ps. 138 vers 1  
Slot: Ps. 32 vers 6  

Collecte

De knoppen voor het digitaal doneren zijn tijdelijk buiten gebruik. U kunt uw gift overmaken op de volgende rekeningen:

Kerkvoogdij:

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Diaconie:

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2022