Meer over Kerkdiensten

Ochtenddienst

Dienst

06 dec2020 10:00

Ds. W. Schinkelshoek

 

Kijk en luister live tijdens de dienst:


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist of download de app)

Liturgie:

Ps. 41 vers 6
Na de wet des Heeren: Ps. 130 vers 2
Schriftlezing: Genesis 3
Collecte: Ps. 51 vers 1 en 3

Prediking
Tekst: Genesis 3 vers 15: "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen."
Thema: De eerste aankondiging van de komende verlossing

Na de prediking: Ps. 93 vers 4
Slot: Ps. 89 vers 9

Preekaantekeningen voor kinderen

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2020