Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Dienst

03 nov2019 18:30

Ds. W. Schinkelshoek

 

Luister live tijdens de dienst:


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist of download de app)

Liturgie:

Ps. 1 vs. 1
Na de geloofsbelijdenis: Ps. 86 vs. 6     
Schriftlezing:  Hebreeën 6 vs. 9 t/m 20 + HC 37 
Collecte: Ps. 111 vs. 1, 3 en 6 
Prediking: Hebr. 6 vs. 16 + HC 37
Thema: De eed in Gods Naam
Na de prediking: Ps. 139 vers 14
Slot:  TGdH vs. 4 en 9

  • © hersteld hervormde kerk 2020