Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Dienst

18 aug2019 18:30

Ds. W. Schinkelshoek

 

Luister live tijdens de dienst:


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist of download de app)

Liturgie:

Ps. 55 vers 1
Na het belijden van het geloof : Ps. 113 vers 3
Schriftlezing: Handelingen 4 vers 13 t/m 31
Collecte: Psalm 2 vers 1, 4 en 7
Prediking
Handelingen 4 vers 24a: En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God
Thema: Een gebed om ootmoedigheid
Na de prediking: Ps. 145 vers 5 en 6
Slot: Ps. 138 vers 2

  • © hersteld hervormde kerk 2020