Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Dienst

07 jul2019 18:30

Ds. W. Schinkelshoek

 

Luister live tijdens de dienst:


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist of download de app)

Liturgie:

Ps. 97 vers 6
Na de geloofsbelijdenis: Ps. 17 vers 3
Schriftlezing: Hebreeën 10 vers 11-18  en HC 30
Collecte:  Ps. 51 vers 8, 9 en 10
Prediking: Hebreeën 10 vers 12 en 14 en HC 30
Thema: Het Avondmaal, beeld van het unieke offer van Christus
Na de prediking: Ps. 26 vers 2
Slot: Ps. 139 vers 14

  • © hersteld hervormde kerk 2020