Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Dienst

17 feb2019 18:30

Ds. W. Schinkelshoek

 

Luister live tijdens de dienst:


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist.)

Liturgie:

Ps. 1 vers 1
Na de geloofsbelijdenis: Ps.17 vers 3

Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 8 en HC 24
Prediking : Johannes 15 vers 5c /HC24

Thema: Zonder Mij kunt Gij niets doen
1) Alles met zonde bevlekt 
2) Niet uit verdienste maar door genade
3) Vruchten van dankbaarheid

Collecte: Ps. 139 vs. 1, 2 en 14
Na de prediking: Ps. 1 vers 2
Slot: Ps. 138 vers 1

  • © hersteld hervormde kerk 2019