Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Avonddienst (Heilig Avondmaal)

Dienst

27 jun2021 18:30

Ds. W. Schinkelshoek

 

Kijk en luister live tijdens de dienst:


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist of download de app)

Liturgie:

Ps.  9 vs. 1
Na lezen van de heilige wet: TGdH vs. 9
Schriftlezing: Hooglied 2
Collecte: Ps. 103 vs. 1 en 2

Prediking
Tekst: Hooglied 2 vs. 14
Thema:  Christus verlangen!

Na de prediking: Ps. 103 vs. 11
Formulier gedeelte

Na stil gebed: Zingen Ps. 45 vs. 1
Na 1e  tafel: Ps. 45 vs. 2
Na 2e  tafel: Ps. 45 vs. 4
Na 3e  tafel: Ps. 45 vs. 5
Na 4e  tafel: Ps. 45 vs. 6

Slot: Ps. 45 vs. 7    
 

Preekaantekeningen voor kinderen

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2021