Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Middagdienst (Heilig Avondmaal)

Dienst

27 jun2021 14:30

Ds. W. Schinkelshoek

 

Kijk en luister live tijdens de dienst:


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist of download de app)

Liturgie:

Ps. 3 vs. 2
Na het belijden van het geloof: Ps. 3 vs. 3
Schriftlezing: Hooglied 2    
Collecte: Ps. 32 vs.1, 3 en 4

Prediking
Tekst: Hooglied 2 vs. 14 
Thema: Haar schuilplaats

Na de prediking: Ps. 71 vs. 2    
Formulier gedeelte

Na stilgebed: Zingen psalm 61 vs. 1
Na 1e tafel: Ps. 61 vs. 2
Na 2e tafel: Ps. 61 vs. 3
Na 3e tafel: Ps. 61 vs. 4
Na 4e tafel: Ps. 61 vs. 5

Slot: Ps. 61 vs. 6  
 

Preekaantekeningen voor kinderen

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2021