Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Dienst

06 dec2020 18:30

Ds. W. Schinkelshoek

 

Kijk en luister live tijdens de dienst:


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist of download de app)

Liturgie:

Ps. 8  vers 1
Na het belijden van het geloof: Ps. 119 vers 53
Schriftlezing: Psalm 19 en Ned. Geloofsbelijdenis art. 2
Collecte: Ps. 19 vers 1, 2 en 4

Prediking: Psalm 19 vers 2 en 8 & NGB art. 2
Thema: Hoe we God kunnen kennen

Na de prediking: Ps. 56 vers 5
Slot: Ps. 68 vers 10

Preekaantekeningen voor kinderen

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2020