Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Dienst

09 mei2021 18:30

Ds. W. Schinkelshoek

 

Kijk en luister live tijdens de dienst:


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist of download de app)

Liturgie:


Ps. 130 vers 2
Na het belijden van het geloof: Ps. 25 vers 3   
Schriftlezing: Romeinen 5 vs. 12 t/m 21 en NGB 15
Collecte: Ps. 51 vers 1, 2 en 3
Prediking : Romeinen 5 vers 18 -  NGB 15
Thema: De erfzonde
Na de prediking: Ps. 65 vers 2
Slot: Ps. 103 vers 2

Preekaantekeningen voor kinderen

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2021