Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Dienst

26 sep2021 18:30

Ds. W. Schinkelshoek

 

Kijk en luister live tijdens de dienst:


(Werkt de speler hierboven niet? Bezoek dan Kerkdienstgemist of download de app)

Liturgie:

Ps. 111 vs. 2   
Na het belijden van het geloof:  Ps. 130 vs. 4
Schriftlezing : Romeinen 4 -  NGB 23
Collecte:  Ps. 32 vs. 1,3 en 6 

Prediking: Romeinen 4 vs. 8:  Zalig is de man, die de Heere de zonde niet toerekent.
Thema: Rechtvaardig voor God door Christus.
-Hoe? Door de vergeving van de zonden
-Waarvoor? Voor de eer van God.

Na de prediking:  Ps. 85 vs. 4
Slot:  Ps. 48 vs. 4 

Preekaantekeningen voor kinderen

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2021