Meer over Kerkdiensten

Avonddienst

Dienst

07 jan2018 18:30

Ds. W. Schinkelshoek

 

Luister live tijdens de dienst:

Liturgie:

Psalm 51 vs 1
Na de geloofsbelijdenis: Psalm 31 vs 17  
Schriftlezing : 1 Timotheus 2 en  HC 6
De Middelaar geopenbaard
1) God en mens ineen
2) Wie is Hij?
3) Waar vinden we Hem?
Collecte:  Psalm 103  vs. 2,5 en 9   
Na de prediking:  Psalm  118 vs 10   
Slot: Psalm  111 vs 5