• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Workshops

 

1. 

Wat is de betekenis van bidden in het evangelisatiewerk? 

ds. J.R. van Vugt

2.

Hoe spreken wij over het Evangelie met ‘godsdienstige mensen’?

Hendri  Snetselaar

3.

Hoe kan ik in mijn gemeente het evangelisatiewerk gestalte geven? 

Jos van der Hoog


Workshop 1: Wat is de betekenis van bidden in het evangelisatiewerk? Door ds J.R. van Vugt

In deze workshop willen we vanuit de bron van de Bijbel, de kerkgeschiedenis en ook onze persoonlijke geschiedenis (ervaringen delen) nadenken over de noodzaak en de kracht van het gebed. Wat is bidden eigenlijk en waarom/ waarvoor bidden we en hoe bidden we? Wat is Bijbels bidden? Ervaren we ook kracht en vrucht op het gebed? En wanneer bidden we: voor, tijdens en na het evangeliseren? En wat is de rol van de gemeente in dezen?

Workshop 2. Hoe spreken wij over het Evangelie  met ‘godsdienstige’ mensen? Door Hendri Snetselaar

Als eerste denken we met elkaar na over: wat we verstaan onder het Evangelie. En dan echt hier even over doordenken. Hoe verwoorden we de kern ervan? Wat vinden we belangrijk dat hiervan in een gesprek naar voren komt? Vervolgens denken we erover na wie de ‘godsdienstige’ mensen zijn. En vanuit welke houding en hoe kijken we tegen hen aan?  Is er een persoonlijk verlangen om met hen over het Evangelie te spreken? Hoe gaan we hier mee om in onze leefomgeving en hoe benutten we de kansen?

Klik hier als voorproefje voor deze workshop naar het filmpje die Hendri speciaal voor deze dag heeft opgenomen

Workshop 3. Hoe kan ik in mijn gemeente het evangelisatiewerk gestalte geven? Door Jos van der Hoog

Twee belangrijke aspecten om rekening mee te houden bij het opzetten van evangelisatiewerk in eigen gemeente zijn: 1.de context van de gemeente, bevindt zij zich in een plaats met Bijbelgetrouwe gemeenten of in een seculiere context? Wat heb je in jouw situatie nodig? 2.de betrokkenheid van de gemeente. Is de gemeente betrokken op de stad of het dorp waar de kerkdiensten gehouden worden? Leeft het verlangen om de naaste te bereiken met het Evangelie? Is er draagvlak in de gemeente en hoe krijg je de gemeente in beweging om evangelisatiewerk op te zetten. Hoe zet je evangelisatiewerk op? Op deze vragen zoeken we met elkaar een antwoord.

Over de sprekers

Ds. J.R. van Vugt is sinds 2016 predikant in de HHK, eerst in Kruiningen en sinds 2021 in Waddinxveen. Zijn achtergrond ligt in de psychologie, coaching en mediation. In beide gemeenten stond evangelisatie op de agenda, maar was het tegelijkertijd ook zoeken naar het hoe en het doen. Hij is van mening dat evangelisatie veel meer vanuit de kerken zou moeten gebeuren. Daarin zijn nog wel wat hobbels te nemen. Enkele persoonlijke ervaringen hebben hem daarin aan het denken gezet.

Hendri Snetselaar geeft in het dagelijks leven leiding aan een ingenieursbureau voor bouwconstructies. Daarnaast is hij  betrokken bij Stichting Evangelisatie Sjofar. Sinds een jaar of 7 gaat hij met Sjofar mee met evangelisatieacties en vanaf 2017 is hij secretaris.

De geestelijke nood in de wereld is hem op het hart gebonden waardoor hij zich geroepen weet het Evangelie op de straten te verkondigen. ‘Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. Hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?’

Jos van der Hoog komt uit Ridderkerk, 37 jaar, ouderling in Ridderkerk en lid van de plaatselijke evangelisatiecommissie, voor 1 dag in de week evangelist in Abbenbroek. Daarnaast is hij werkzaam als evangelist in de Bijlmer voor Kruispunt Bijlmer en voor het toerustingswerk binnen de Hersteld Hervormde kerk.

Voor opgave, zie Overige informatie.

 • © hersteld hervormde kerk 2023