• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Terugblik evangelisatiedag 16 oktober 2021

Het thema van de dag was: Evangeliseren kan iedereen! Of  je nu dominee, arts of gewoon gemeentelid bent.

HHK houdt evangelisatiedag: 'Evangelisatie geen project maar levenshouding'

Het Evangelie doorgeven kan iedereen, of je nu dominee, arts of gewoon gemeentelid bent. Maar wie is tot deze dingen bekwaam?...
Lees hier de rest van het artikel op de website van het Reformatorisch Dagblad van 18 oktober jl.
 

U kunt de lezingen terugkijken op: https://www.youtube.com/watch?v=BhISgdDVOoU

Evangelisatiedag 2021

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2022