• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Praktische informatie

Aanmelden en meekijken
Via deze link kan je je opgeven om de dag bij te wonen, of bel naar het kerkelijk bureau (0318 50 55 41). De dag wordt ook uitgezonden via livestream. Op de website hhglunteren.nl kun je de link naar het Youtubekanaal vinden. Je kunt op de dag zelf deelnemen aan de forumdiscussie door je vragen te stellen via Whatsapp. Het nummer is 06 -53143353.

Overige informatie
Er is kinderoppas voor kinderen tot en met 4 jaar. Je kunt bij je aanmelding aangeven of je hier gebruik van wilt maken. Voor een bijdrage in de kosten liggen er machtigingskaarten op de stoelen. De thuiskijker krijgt een QR-code op het scherm, waarmee je een bedrag kunt overmaken. Je kan ook een gift overmaken via deze pagina. Als je de dag bezoekt kun je je eigen lunchpakket meenemen. Voor koffie, thee en een lekkere snack wordt gezorgd.

 • © hersteld hervormde kerk 2022