• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Informatie

Aanmelden
Vanaf 1 september kunt u zich opgeven om de dag bij te wonen. Er is een beperkt aantal bezoekers mogelijk. Als de zaal vol is krijgt u daar bericht van. Wij houden de maatregelen van de overheid aan en kunnen niet garanderen dat er bezoekers aanwezig kunnen zijn. 
Voor aanmelden klik hier of bel naar het kerkelijk bureau 0318 50 55 41.

Thuis meekijken
De dag wordt ook uitgezonden via livestream, die hier te volgen is. U kunt op de dag zelf deelnemen aan de interactieve lezingen door uw vragen via een speciaal telefoonnummer door te geven. U kunt ook een mailbericht sturen. Het telefoonnummer en het e-mailadres komen t.z.t. op deze site te staan.

Overige informatie
Er is kinderoppas en een speciaal kinderprogramma. U kunt bij uw aanmelding aangeven of u hier gebruik van wilt maken. Voor een bijdrage in de kosten liggen er machtigingskaarten op de stoelen. De thuiskijkers krijgen een QR-code op het scherm, waarmee u een bedrag kunt overmaken. Als u de dag bezoekt kunt u uw eigen lunchpakket meenemen. Voor koffie, thee en een lekkere snack wordt gezorgd.

 • © hersteld hervormde kerk 2021