• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Informatie

Overige informatie
Waarschijnlijk worden de lezingen ook digitaal uitgezonden. Dat hangt af van de dan geldende maatregelen. Hierover kunt u in de loop van de komende maanden op deze site lezen. Als u de dag bezoekt kunt u zelf uw lunchpakket meenemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. U hoort nog of er kinderoppas is, houd hiervoor de website in de gaten. Voor een bijdrage in de kosten liggen er machtigingskaarten op de stoelen. Voor de thuiskijkers komt er een QR-code op het scherm, waarmee u een bedrag kunt overmaken. De aanmelding gaat ongeveer 6 weken van te voren open. 

 • © hersteld hervormde kerk 2021