• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Meditatie en Bijbelstudie

Een bemoediging voor het evangelisatiewerk in coronatijd
In deze coronatijd valt het niet mee om andere mensen te benaderen. Toch zijn er ook nu wel mogelijkheden om het Woord onder de aandacht van uw medemens te brengen. De Bijbel geeft daar verschillende voorbeelden van.

Helaas is de landelijke evangelisatiedag van februari verplaatst naar 16 oktober en konden wij u toen niets meegeven. Om u alsnog te bemoedigen het evangelisatiewerk ter hand te nemen of voort te zetten, heeft Ds. M. van Reenen een meditatie uitgesproken. Klik hier om deze te beluisteren.

Alle leden van de evangelisatiecommissies, verenigingen en studenten van de opleiding tot evangelist, worden van harte uitgenodigd om zich te verdiepen in het thema ‘Evangelisatie in coronatijd’ door middel van een Bijbelstudie. Als het mogelijk is om samen te komen is deze Bijbelstudie een mooie manier om met elkaar de over de evangelisatieopdracht na te denken. Is het niet mogelijk om met de hele vereniging fysiek bij elkaar te komen, dan kunnen  er misschien kleinere groepjes gevormd worden. Eventueel kan de leiding van uw vereniging ook een online Bijbelstudie organiseren. Hier kunt u de Bijbelstudie vinden.

Om toch nog een beetje contact te houden met mensen uit andere gemeenten, bestaat de gelegenheid om (een samenvatting van) de antwoorden op de Bijbelstudievragen met elkaar te delen. Ook suggesties en voorbeelden van evangelisatiemogelijkheden zijn van harte welkom. Klik hier om uw antwoorden en suggesties door te geven, zodat ze op de website worden geplaatst. Laten we zo elkaar bemoedigen en de onderlinge verbondenheid versterken!

 • © hersteld hervormde kerk 2021