• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Programma

10:00 uur

Opening 

10:40 uur

Hoofdlezing door evangelist Jan Bayense

11:40 uur

Workshopronde 1

12:30 uur

Pauze

13:40 uur

Workshopronde 2

14:30 uur

Plenaire afsluiting 

Locatie: kerkgebouw HHG Lunteren (Haverkamp 1, 6741 PM Lunteren)

 • © hersteld hervormde kerk 2019