• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Aanmelden

Op de Evangelisatiedag zelf inschrijven voor de workshops is mogelijk, maar degenen die zich vooraf hebben ingeschreven krijgen voorrang. Een workshop kan dan dus al vol zitten.

Voor de kinderoppas is het noodzakelijk dat u het opgeeft!

Workshopronde I
Spreken is zilver, zwijgen is goud - Jan Bayens - 21 beschikbaar
Grijp hen die wankelen - ds. P. den Ouden - 23 beschikbaar
Evangeliseren waar de kerk al is - ds. C. Gielen - 27 beschikbaar
Inloophuis als vorm van evangelisatie - 30 beschikbaar
‘Contact maken, houden en verdiepen’ - Ben van der Starre - 29 beschikbaar
Evangeliseren onder moslims, doen?! - ds. C.W. Rentier - 30 beschikbaar
Workshopronde II
Spreken is zilver, zwijgen is goud - Jan Bayense - 27 beschikbaar
Grijp hen die wankelen - ds. P. den Ouden - 24 beschikbaar
Evangeliseren waar de kerk al is - ds. C. Gielen - 25 beschikbaar
Inloophuis als vorm van evangelisatie - 27 beschikbaar
‘Contact maken, houden en verdiepen’ - Ben van der Starre - 28 beschikbaar
Evangeliseren onder moslims, doen?! - ds. C.W. Rentier - 26 beschikbaar
Maakt u gebruik van kinderoppas? *
Ja Nee
 • © hersteld hervormde kerk 2019