• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Terugblik Evangelisatiedag 15 februari 2020

Doe het werk van een evangelist, staat in 2 Tim. 4, tevens het thema van de dag. Maar wat als de deur voor je neus dichtgegooid wordt? Dan mag je er toch ontspannen in staan. Evangeliseren  is ten diepste Gods werk. Aldus ds. R.W. Mulder in zijn openingswoord op de landelijke evangelisatiedag in de Bethelkerk te Lunteren.

De heer Piet Bloed heeft op zijn 63e de boerderij aan zijn kinderen overgedaan. In zijn lezing verhaalt hij dat het zijn wens was om de Heere te volgen, maar waarheen? In een dagboekstukje lazen Piet en zijn vrouw dat er in de stad vissen gevangen moesten worden. Uiteindelijk is hij gaan evangeliseren. Twee keer per week gaat hij de straat op. Als er mensen zijn die aangeven al  christen te zijn, kunnen ze drie folders krijgen: één voor henzelf, twee om weg te geven, zodat het evangelie sneller verbreid wordt. Piet gebruikt het beeld van een brandend huis: het redden van de mensen uit dat huis laat je ook niet over aan professionals, je gaat zelf iets doen voor het te laat is. Evangeliseren geeft zegen. Bouw op het fundament: Jezus Christus.

Ga biddend en in afhankelijkheid op pad, de Heilige Geest geeft je de woorden in de mond, want het is Zijn opdracht. In een interactieve workshop reikt ds. van Binsbergen Bijbelteksten aan over de leiding van de Heilige Geest. Vanuit de liefde van Christus ga je zien dat je Hem nodig hebt als je er op uitgaat om te evangeliseren, Hij zal overtuigen. Cor van Brummelen geeft veel informatie in zijn workshop over gesprekstechniek. Vooral het rollenspel is erg leerzaam. Wees vooral jezelf, benadrukken Marja Liefting en Hermine den Breejen in hun workshop Evangeliseren als anderen slapen. De deelnemers bespreken in groepjes een aantal casussen. Gebed is de sleutel, geven Marja en Hermine mee. In de workshop Deur-aan-deur-evangelisatie reikt Wilfred Heijns duidelijke handvatten  aan om een gesprek te beginnen. Liesbeth van Klinken bespreekt hoe je Kinderevangelisatie aan huis opzet. Begin klein en laat je geloof zien, is haar advies. Haar voorbeelden maken het geheel praktisch. Ds. Mulder licht de opzet toe van de opleiding tot evangelist. In samenwerking met de CGO-cursus is er een programma opgesteld. Er is maatwerk mogelijk.

De ontmoetingen, de ervaringen op de experiencemarkt en het programma hebben velen bemoedigd. We hopen u de volgende keer op DV 20 februari 2021 ook (weer) te ontmoeten, om eensgezindheid te ervaren in de bewogenheid voor allen die nog in duisternis leven.

In de eerstvolgende uitgave van Zicht op de Kerk leest u een uitgebreid verslag, dat t.z.t. ook op de site komt.

 

 

Evangelisatiedag 2020

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2020