• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Evangelisatiedag 2020

Doe het werk van een evangelist

Spreken over God en Zijn woord is goed en nodig, maar hoe doe ik dat? Kom voor stimulans, toerusting en bemoediging naar de landelijke Evangelisatiedag. Deze vindt plaats in Lunteren op 15 februari 2020. De dag is bestemd voor iedereen die zich bekommert om het heil van  zijn naasten. Iedereen is welkom, ook als u niet tot de HHK behoort. Het thema voor deze dag is: Doe het werk van een evangelist. In een lezing en diverse workshops diepen we dit thema praktisch uit. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor ontmoeting.

Vanaf 9.15 uur is de inloop voor een kopje koffie of thee in de Bethelkerk, De Haverkamp 1 te Lunteren. Om 10.00 uur begint het programma.

De heer Piet Bloed neemt u in zijn boeiende hoofdlezing mee op zijn weg van boer naar Evangelist. Het thema van zijn lezing: Van veehouder in een natuurgebied tot evangelist in de grote stad. Piet heeft veel ervaring met evangeliseren. Hij is gedreven om medechristenen aan te sporen vrijmoedig over God te spreken.

In het vervolgprogramma worden er twee workshoprondes gehouden waarbij gekozen kan worden uit de volgende workshops:

1. Luisteren naar de Heilige Geest in het evangelisatiewerk (ds. F. van Binsbergen)
De Heilige Geest geeft in het Woord van God heel duidelijk de opdracht dat Woord door te geven en discipelen van de Heere Jezus te maken. Luisteren naar de Heilige Geest betekent niet alleen horen, maar ook gehoorzamen. Hoe doe ik dat?

2. Evangeliseren als anderen slapen (Hermine den Breejen en Marja Liefting)
Muziekfeesten bieden een goede gelegenheid om te evangeliseren. Wat kom je dan tegen? Hoe kun je meedoen? Hoor uit de praktijk!

3. Deur-aan-deur-evangelisatie (Wilfred Heijns)
Deze vorm van evangelisatie is nog steeds een hele mooie methode. Er zal worden ingegaan op o.a. de vragen Hoe start je het op, Wat is er voor nodig, en Hoe start je het gesprek?

4. Kinderevangelisatie aan huis (Liesbeth van Klinken)
De meest voor de hand liggende plek voor kinderevangelisatie is niet een Bijbelclub, maar je eigen huis. In deze workshop denken we samen na over mogelijkheden om in je eigen woonomgeving onder kinderen te getuigen van de Heere Jezus.

5. Betere evangelisatiegesprekken - gesprekstechniek kan helpen (Cor van Brummelen)
Elk mens heeft vier schillen en in elke boodschap zitten vier lagen. En actief luisteren is iets anders als gewoon luisteren. Door hiermee te oefenen kunnen onze gesprekken verbeteren. In deze workshop gaan we daarmee aan de slag.

6. Opleiding tot evangelist m/v. (ds. R.W. Mulder)
Bent u al actief in het evangelisatiewerk, of zou u dat graag doen, maar heeft u nog te weinig kennis en/of vaardigheden, denkt u? Kies dan voor de HBO-opleiding die de HHK gaat starten. Deze scholing is in omvang 1/3 deel van een reguliere HBO-opleiding, verdeeld over 4 jaar. In deze workshop hoort u er alles over.

Voor de workshops kunt u zich tot en met donderdag 13 februari inschrijven via de website

In de hal van de kerk is er een experiencemarkt, waar u kunt ervaren hoe verschillende gemeenten en organisaties hun roeping tot evangelisatie in de praktijk brengen. Ook wordt u geïnformeerd over actuele ontwikkelingen vanuit de commissie evangelisatie. Er is ook kinderopvang. Als u daar gebruik van wilt maken, kunt u tot en met 13 februari hier inschrijven

Na de tweede workshopronde wordt de dag gezamenlijk afgesloten. Iedereen is deze dag van harte welkom. U dient zelf een lunchpakket mee te nemen, voor koffie of thee en soep wordt gezorgd.

 

Verkondigt onder de volken Zijn daden.
(Psalm 9: 12b)

 

 

Evangelisatiedag 2018

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2020