• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Cursus

10-daagse cursus

Inhoud cursus

De cursus wordt gegeven door docenten die deze spanning herkennen en in meer of mindere mate ervaring hebben in het evangelisatiewerk. De cursus zal vooral praktisch gericht zijn. Per cursusdag is er een opdracht die in de praktijk uitgevoerd kan worden. Op deze manier gaan praktische en theoretische kennis gelijk op. Er is een lesprogramma opgesteld voor tien lesdagen, steeds op de zaterdagochtend. De eerste lesdagen worden begonnen met een stevige Bijbelse visie op evangelisatie en de manier waarop dit plaats had in de tijd van de Bijbel. Natuurlijk komt ook de boodschap van het Evangelie naar voren die overgebracht moet worden in het evangelisatiewerk. We besteden één cursusdag aan het kinder- en tienerevangelisatie. Verderop in het lesprogramma gaan we in op de doelgroepen die benaderd moeten worden. We bespreken diverse wereldgodsdiensten, maar ook de huidige postmoderne cultuur. Een hele cursusdag staan we stil bij de vraag van het lijden. Zoals wellicht bekend is dit een vraag die vaak naar voren komt in evangelisatiegesprekken. De laatste lesdagen gaan in op de verschillende manieren van evangelisatie en de plaats van de eigen kerkelijke gemeente hierin. Tijdens elke lesdag gaan we heel praktisch oefenen in de communicatie. Evangeliseren is in de eerste plaats luisteren en dan pas Gods Woord brengen, in het geloof dat Zijn Woord niet ledig terug zal keren.

Wilt u meer weten over het lesprogramma, dan kunt een email sturen naar het kerkelijk bureau. Een uitgebreid curriculum van de cursus kunt u hier downloaden.

Data en locaties seizoen 2020 / 2021
LET OP! I.v.m. de coronamaatregelen is er per locatie een limiet wat betreft het aantal deelnemers. Het limiet in Veenendaal, Montfoort en Katwijk aan zee is bereikt. Deelnemers die zich vanaf 25-8 aanmelden voor deze locaties komen op de wachtlijst te staan. U kunt er ook voor kiezen om zich voor een andere locatie aan te melden.
 
Veenendaal  
D.V. zaterdagochtend 26 september, 10 oktober, 31 oktober, 28 november, 12 december,  19 december,  16 januari, 30 januari,  6 maart en 20 maart.
 
Katwijk aan Zee 
D.V. zaterdagochtend 12 september, 3 oktober, 17 oktober, 14 november, 28 november, 12 december, 9 januari, 23 januari,  27 februari, 13 maart.
 
Montfoort 
D.V. donderdagavond (19.15-22.00 uur) 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 19 november, 10 december, 17 december, 21 januari, 11 februari, 25 februari, 4 maart en 18 maart. 
 
Arnemuiden 
D.V. dinsdagavond (19.15-22.00 uur) 22 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 1 december, 15 december, 12 januari, 2 februari, 16 februari, 2 maart en 16 maart.
 
Aanmelden
Op dit moment is het nog niet mogelijk om u aan te melden voor de cursus van 2021/2022. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de mogelijkheden in het komende winterseizoen geef dan uw contactgegevens door aan het kerkelijk bureau. De werkgroep komt graag in contact met gemeenten die de cursus in hun eigen regio/classis willen organiseren. Bij voldoende deelname is er de mogelijkheid om de cursus in uw eigen omgeving vorm te geven. Er zijn minimaal 10 cursisten nodig.Wilt u meer weten over deze cursus? Stuur dan een e-mail naar evangelisatie@hhk.nl  of bel naar het kerkelijk bureau (tel: 0318-505541).  Het cursusgeld voor het cursusjaar 2020/2021 bedraagt € 50,00 per persoon. Echtparen ontvangen korting. Zij betalen slechts € 75,00. Deelnemers vanuit andere kerkverbanden zijn van harte welkom! 
 
Review
Van september 2019 t/m maart 2020 heb ik de evangelisatie cursus gevolgd. De cursus werd op een boeiende en interactieve wijze gegeven door Jos en Ben. De lezingen die werden gegeven door de gastsprekers, waren boeiend en van toepassing op de lesstof. Het was een mooie combinatie van verdieping in Gods Woord, theorie en praktische oefeningen. In eerste instantie ben ik naar de cursus gegaan voor evangelisatie in mijn (werk)omgeving. Maar sinds ik een dag mee ben geweest voor evangelisatie in de Bijlmer heeft dit werk mijn hart en ben ik verslaafd geraakt. Het is mijn verlangen om zoveel mogelijk mensen met het evangelie in aanraking te brengen.
José van Duinen
 

 

 

 

 

 

 
 • © hersteld hervormde kerk 2020