• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Werkgroep Digitale Media zoekt nieuwe leden

03 december 2018

Vanwege het vertrek van een aantal leden, is de werkgroep Digitale Media op zoek naar versterking.  

Deze werkgroep is onder verantwoordelijkheid van de Commissie Evangelisatie verantwoordelijk voor de evangelisatiewebsite www.zien-en-geloven.nl. Bij de taken van de werkgroep horen het bijhouden van deze website, het beantwoorden van vragen die via de website gesteld worden en het aanbieden van een online Bijbelcursus.

Graag komen we in contact met mensen die hierbij willen helpen. We denken met name aan mensen met affiniteit met communicatie en het bouwen van websites.

De werkgroep vergadert ongeveer vier keer per jaar in Veenendaal. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep Michiel Snoek, via m.snoek@telfort.nl of 035 7853 380.

 • © hersteld hervormde kerk 2020