• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

VakantieBijbelWeek Den Helder

24 mei 2019

De kinderevangelisatie in Den Helder hoopt ook dit jaar weer een VakantieBijbelWeek (VBW) te organiseren. 

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, wordt er een folderactie gehouden om de uitnodigingen voor deze VBW te verspreiden in de hele stad.

De VBW zal worden gehouden van D.V. 22 tot en met 25 juli 2019. De folderdag zal zijn op D.V. maandag 15 juli. De dag duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. De start en het ontmoetingspunt voor de folderdag en de VBW zijn in ‘De Verkenningston’. Dit pand is gelegen aan de Prins Hendriklaan 13-15 te Den Helder.

Zou u of jij willen meehelpen met het verspreiden van de folders? Wij hopen dat er dit jaar weer velen zullen zijn die willen deelnemen aan de folderactie! U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: aspiker@kliksafe.nl

Het is onze wens en bede dat de VBW mag zijn tot Gods eer en dat veel kinderen mogen worden bereikt met het Evangelie van vrije genade voor zondaren. Dat zo deze week dienstbaar mag worden gesteld aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2020