• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Terugblik evangelisatiedag 2018

13 februari 2018

Op  zaterdag 10 februari werd de landelijke evangelisatiedag gehouden in het nieuwe kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Lunteren.

We kunnen terugkijken op een rijke en goede dag!

Bent u niet in de gelegenheid geweest om bij deze dag aanwezig te zijn? Via onderstaande video's kunt u de lezingen terugluisteren. Er staan ook enkele foto's van deze dag op de website. 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: