• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Landelijke Evangelisatiedag D.V. 16 oktober 2021

22 maart 2021

Het Evangelie doorgeven kan iedereen! (of je nu dominee, arts of gewoon gemeentelid bent)   I.v.m. de lockdown is de evangelisatiedag verplaatst van 20 februari naar D.V. 16 oktober 2021. 

Het thema van de dag is: Het evangelie doorgeven kan iedereen! (of u nu dominee, arts of gewoon gemeentelid bent)

Evangeliseren is mooi maar ook moeilijk werk. Hoe gaan ervaren evangelisten met verschillende achtergronden hier mee om? Wat kunnen we van hen leren? We hopen dat van hen te horen en hier met elkaar over na te denken op de evangelisatiedag D.V. 16 oktober  2021.

Locatie: Bethelkerk, De Haverkamp 1, Lunteren.

Programma:
09.30 uur   Inloop (voor de bezoekers die in Lunteren bijeenkomen)
10.00 uur   Opening, door ds. J.W. Baan
10.30 uur   Hoofdlezing: De dominee als evangelist, door ds. M. van Reenen
11:30 uur   Eerste interactieve lezing: Evangeliseren in coronatijd, door Gor Khatchikyan (arts)
12:30 uur   Lunchpauze
13:30 uur   Tweede interactieve lezing: Een evangelisatiegesprek beginnen in het dagelijks leven,
                     door  Wim van Leeuwen (gewoon gemeentelid)
15.00 uur   Dagafsluiting

Klik hier voor meer informatie. 

 • © hersteld hervormde kerk 2021