• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Landelijke Evangelisatiedag D.V. medio september 2021

11 januari 2021

Het Evangelie doorgeven kan iedereen! (of je nu dominee, arts of gewoon gemeentelid bent)   Let op: I.v.m. de Lock Down is de evangelisatiedag uitgesteld naar D.V. september 2021. Raadpleeg www.hhk.nl/evangelisatie voor de laatste berichten.  

Ons land seculariseert snel. Het percentage Nederlanders bijvoorbeeld dat niet weet wat de christelijke feestdagen inhouden, wordt steeds groter. Evangeliseren is dringend nodig (en nog mogelijk) in Nederland!!

Evangeliseren is mooi maar ook moeilijk werk. Hoe gaan ervaren evangelisten met verschillende achtergronden hier mee om? Wat kunnen we van hen leren? We hopen dat van hen te horen en hier met elkaar over na te denken op de evangelisatiedag D.V. september  2021.
 

Locatie: Bethelkerk, De Haverkamp 1, Lunteren.
 

Programma:

9.30 uur Inloop (voor de bezoekers die in Lunteren bijeenkomen)

10.00 uur opening, door Jan-Dirk Liefting, schrijver van het boekje ‘Als je niet meer kunt zwijgen!’

Hoofdlezing: De dominee als evangelist, door ds. M. van Reenen

11:30 uur 1e Interactieve lezing: Arts als evangelist, door Gor Khatchikyan

12:30 uur Lunchpauze

13:30 uur 2e Interactieve lezing: Gewoon gemeentelid als evangelist: door  Wim van Leeuwen

15.00 uur dagafsluiting

 

Meer informatie vind u hier.

 • © hersteld hervormde kerk 2021