• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Landelijke evangelisatiedag 2020

Doe het werk van een evangelist

Spreken over God en Zijn woord is goed en nodig, maar hoe doe ik dat? Kom voor stimulans, toerusting en bemoediging naar de landelijke Evangelisatiedag. Deze vindt plaats in de Bethelkerk in Lunteren op 15 februari 2020. De dag is bestemd voor iedereen die zich bekommert om het heil van zijn naasten. In een lezing en diverse workshops diepen we het thema praktisch uit. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor ontmoeting.

De heer Piet Bloed neemt u in zijn boeiende hoofdlezing mee op zijn weg van boer naar evangelist. Het thema van zijn lezing is: Van veehouder in het natuurgebied tot evangelist in de grote stad. Piet heeft veel ervaring met evangeliseren. Hij is gedreven om medechristenen aan te sporen vrijmoedig over God te spreken.

In het vervolgprogramma kunt u in twee rondes telkens een workshop volgen. U kunt kiezen uit de onderwerpen:

 • Luisteren naar de Heilige Geest (ds. F. van Binsbergen)
 • Evangeliseren als anderen slapen (Hermine den Breejen en Marja Liefting)
 • Deur-aan-deur-evangelisatie (Wilfred Heijns)
 • Kinderevangelisatie aan huis (Liesbeth van Klinken)
 • Betere evangelisatiegesprekken - gesprekstechniek kan helpen (Cor van Brummelen)
 • Opleiding tot evangelist m/v  (Ds. R.W. Mulder)

Voor de workshops kunt u zich tot en met 13 februari 2020 inschrijven via de website. Telefonisch opgeven bij het kerkelijk  bureau (0318-505541) is ook mogelijk.

 • © hersteld hervormde kerk 2020