• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Landelijke evangelisatiedag

24 december 2018

Op D.V. zaterdag 9 februari 2019 vindt weer de Evangelisatiedag plaats. De dag wordt gehouden in de Bethelkerk in Lunteren.

De dag begint om 10.00, maar vanaf 9.15 staat de koffie voor u klaar.

Thema van deze dag is: Breng het Woord waar het niet meer wordt gehoord.

De hoofdlezing wordt verzorgd door Evangelist Jan Bayense uit Kerkrade. Aansluitend is er een gevarieerd workshopprogramma. Dit wordt twee keer gehouden, zodat u twee verschillende workshops kunt volgen. Het betreft de volgende workshops:

1. Spreken is zilver, zwijgen is goud – Jan Bayense
Over het belang van luisteren en stiltes in een gesprek. Om zo ruimte te geven aan het werk van de Heilige Geest.

2. Grijp hen die wankelen – ds P. den Ouden
Afgedwaalden van de kerk: wat zijn de redenen van hun afhaken, hoe moeten we hen bezien, wat zijn de manieren om hen te bereiken, zijn er aanknopingspunten.

3. Evangeliseren waar de kerk al is
Ds C. Gielen gaat in op de vraag wat het betekent om te evangeliseren rond een bestaande kerk en gemeente.

4. Inloophuis als vorm van evangelisatie
De Gereformeerde Gemeente van Amersfoort heeft in die plaats een inloophuis gestart. Wat voor mogelijkheden biedt dit voor evangelisatie en waar krijg je mee te maken.

5. ‘Contact maken, houden en verdiepen’ – Ben van der Starre
Contact maken, in gesprek raken en spreken van hart tot hart. Wat komt daarbij kijken. Een actieve workshop over communicatie.

6. Evangeliseren onder moslims, doen?!
Stichting Evangelie en Moslims biedt handvatten voor het bereiken van moslims. Waar krijg je mee te maken als je gaat evangeliseren onder deze groep.

Tijdens de lunchpauze krijgt u een kop soep aangeboden en kunt u uw meegebrachte lunchpakket nuttigen. Er is dan natuurlijk ook volop ruimte voor ontmoeting en voor een bezoek aan diverse stands.

Er is kinderoppas voor de kleinsten. Vooraf opgeven is hiervoor noodzakelijk! 

Voor de workshops en voor de kinderoppas kunt u hier aanmelden.

 • © hersteld hervormde kerk 2019