• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Kerstfolder

Waarom Kerst?

Er is een tweetal nieuwe folders uitgekomen die gaan over het heilsfeit Kerst. Eén folder is gemaakt in de vorm van een kaart. Deze kunt u bijvoorbeeld aan iemand opsturen. De andere folder is bedoeld voor uitdelen of huis-aan-huis folderen. Klik hier om de folder te bekijken/bestellen.

Van harte aanbevolen!

 • © hersteld hervormde kerk 2019