• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Gezocht: vrijwilligster kinderevangelisatie Den Helder

20 februari 2018

Onze vrijwilligster voor het kinderevangelisatiewerk, zal ons, in het voorjaar, wegens verhuizing naar een andere plaats, verlaten.  

Daardoor zal zij het kinderevangelisatiewerk in Den Helder moeten neerleggen en wij zoeken voor haar een vervanging. Omdat in onze kleine HHG Den Helder geen voldoende capaciteit aanwezig haar te vervangen, plaatsen wij deze oproep.

De werkzaamheden bestaan uit op de woensdagmiddag in Het Bijbelhuis, de Kinderclub te houden. Daarnaast zal de mail beantwoord moeten worden, de website bijhouden, uitdenken welke verhalen er worden verteld en welke werkjes er worden gemaakt, het bijhouden van de administratie etc. Deze administratieve werkzaamheden kunnen ook thuis worden verricht. Daarbij kan de uitvoering van deze werkzaamheden in overleg met de evangelist verdeeld worden.

We hopen en bidden dat u zich geroepen weet ons te willen assisteren in dit belangrijke werk van evangelisatie onder de kinderen in Den Helder.

Moge de Heere daarom uw weg naar Den Helder leiden! Mocht u zich geroepen weten deze vacature te vervullen dan vernemen wij dat graag van u.

Met hartelijke groet
Ev. W.J. Korving

Email: EvangelistKorving@hhk.nl
Tel.: 06-20261492

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: