• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Gezocht: opmaker

15 oktober 2018

De werkgroep materialen zoekt iemand die op vrijwillige basis jaarlijks ongeveer vijf evangelisatiefolders wil opmaken. 

De werkgroep materialen schrijft evangelisatiefolders met het oog op evangelisatie vanuit onze kerk. We proberen allerlei doelgroepen te bereiken met bijv. folders rond de heilsfeiten.  De werkgroep onderhoudt nauw contact met de commissie evangelisatie.

Hebt u / heb jij ervaring met het opmaken van documenten en wilt u zich samen met ons inzetten voor mooi en inhoudsvol foldermateriaal voor evangelisatie vanuit onze kerk? Stuur dan een mail naar T.A. Bakker (t.a.bakker@solcon.nl).

 

 • © hersteld hervormde kerk 2019