• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Evangelisatiemateriaal voor een markt

06 maart 2018

Voor evangelisatie op een markt is een pakket ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor de aankleding van de kraam. Het thema van het pakket is "Leven na de dood?!".

Inhoud pakket
●        Spandoek: 400 x 110 cm (ringen om de 30cm)
●        Staande rolbanner, voor de kraam (niet zichtbaar op foto): 85 x 200 cm
●        Banner “Kies dan heden….”: 300 x 20 cm
●        Rol touw
●        Paal met bordjes Leven en Dood (excl. parasolvoet)

Aanvraag
Wilt u gebruikmaken van bovenstaand pakket? Neem voor het aanvragen, ophalen en terugbrengen van het pakket contact op met het kerkelijk bureau (tel. 0318-505541, e-mail: depot.evangelisatie@hhk.nl).

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: