• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Boek ‘Het zout der aarde’ – dr. P. Masters

12 februari 2018

Graag beveelt de commissie evangelisatie u het boek ‘Het zout der Aarde’ aan. 

Dr. Peter Masters is sinds 1970 predikant van de Metropolitan Tabernacle in Londen, de kerk van C.H. Spurgeon, die bekend staat om de nadruk die wordt gelegd op evangelisatie. Het boek onderstreept de verantwoordelijkheid die wij hebben om ons niet terug te trekken uit de wereld, maar onze medemens te ontmoeten en te spreken. Om zo voor anderen een leidsman tot Christus te zijn. Het kan ons helpen om met andere ogen naar onze familieleden, vrienden, buren en collega’s te kijken. Het boek is uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij De Banier. Zolang de voorraad strekt, kunt u een of meerdere exemplaren bijbestellen via de websiteDe kosten bedragen 10,95 euro per exemplaar.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: